Kammaren är uppkallad efter Fröken Charlotta Juliana Forsswall som föddes här på gården 1777. Hon var sjätte och yngsta barnet till slottspredikanten i Uppsala, kyrkoherden a situ Martin Forsswall och hans hustru, brukspatrondottern Christina Catharina Strömbeck. Charlotta växte upp här på Nortuna och gifte sig som 22-åring med friherren, stabsfänriken vid Dalregementet Carl Otto Cedercreutz.

%d bloggare gillar detta: