Tensta kyrka, en av landets mest sevärda medeltidskyrkor, ligger 200 meter från Nortuna gård. Kyrkan är känd för bland annat Johannes Rosenrods livfulla tak- och väggmålningar från 1400-talet samt bildsviten över Birgitta Birgersdotters, sedermera Sankta Birgitta, liv. Birgitta var dotter till lagmannen i Uppland, vars familj troligen donerat socknens huvudgård Nortuna till kyrkan. Kyrkan är mycket populär som vigselkyrka.

I grannsocknarna finns också de fina Viksta kyrka på slätten i norr, Lena kyrka med det Bielkeska gravmonumentet på åsen i öster, Ärentuna kyrka där skogen möter det öppna landskapet i sydväst, samt Björklinge kyrka med imponerande epitafier i väster, alla vackra som högtidsrum för bröllop.

%d bloggare gillar detta: