En trädgårdsanläggning i förändring
Nortunas park med skiftande trädgårdsrum är ett spännande utflyktsmål för den som uppskattar dendrologi och parkvård, ört- och medicinalväxter eller är allmänt intresserad av trädgårdar.

Besök Nortunas ört- och bärgård, apellund, orangeri eller den engelska parken på Kvarnön, omfluten av Vendelån.

Parken håller öppet samma dagar som Nortuna Ostindiska museum. Vill du få en trädgårdsvisning annan tid för grupp, kontakta trädgårdsmästaren på nortunagard@gmail.com

Parken
Nortunas trädgård har varit till såväl lyst som nytta i alla tider. Den ett hektar stora parken ”moderniserades” 1965, granar planterades tätt och de gamla planteringarna och vindlande grusgångarna skövlades. Ett halvsekel senare dras klockan istället tillbaka, och de många granar som planterades på 1960-talet har tagits bort, liksom de drygt 100-åriga almar som en efter en dött av almsjukan. Efter stubbfräsning börjar en ny park sakta att ta form, med öppen pelouse, lind- och lönnalléer, fruktträd, ädla lövträd och terrassodlingar. Tre lusthus har uppförts, varav två mot öster, ”Lindpaviljongen” och ”Brunnspaviljongen”, samt ett på Kvarnön, ”Paradiset”.

Parken innehåller bland annat gårdens vårdträd, en lind (Tilia cordata, skogslind), och en nyplanterad lindallé (Tilia ”Örebro”, bohuslind), en starkväxande syrenhäck, en nyanlagd syrénberså samt fruktträdgård med äppelträd.

Parken förstärks också av såväl gamla som nyplanterade ädla lövträd som ask, bok (proveniens Drakamöllan, Skåne), ek, lönn, manchurisk valnöt, hästkastanj (proveniens Frötuna, Uppland)och blodbok, liksom avenbokshäckar.

Dionysos trädgård
Dionysos trädgård, med vinrankor i pergolan, invigdes i augusti 2020.

Ört- och medicinalträdgården

Bärträdgården
I terrasseringar ner mot ån finns bärbuskar i form av svarta, vita och röda vinbär, samt krusbär – ety blott Sverige svenska krusbär har. Terrassen delas med gårdens ört- och medicinalväxter.

På den tredje terrassen ned mot ån finns Orangeriet, som invigdes i juni 2020.

Renässansträdgården
Mot syd anläggs en renässansträdgård som löpande tillförs klippta buxbomshäckar och blomster.

Kvarnön

Omfamnad av Vendelån ligger Kvarnön, som fått sitt namn efter den kvarn, som anlades här senast under slutet av 1200-talet med kvarnrättigheter tillbytta av riddaren Röd Keldorsson Färla, mot en stadstomt i Uppsala. Istället för kvarnen finns nu här en skön lund att ströva i, och lusthuset ”Paradiset”. 2020 har en brygga, ”Svalbard”, byggts på norra spetsen mot ån, en bra landstigningsplats för dem som paddlar kanot och kajak på Vendelån.

Kvarnön i vårskrud med vitsippeblom

”Tusen Trädgårdar”
Nortuna har 2010, 2014, 2016 och 2020 deltagit i Trädgårdsrikets omfattande satsning ”Tusen Trädgårdar”, och deltar ånyo 2022. Nortunas park beskrivs därför även på http://www.tradgardsriket.se/

Som en källa till trädgårdsglädje finns Sveriges samlade trädgårdar öppna för besök i boken ”Trädgårdsriket – Guide till 850 svenska trädgårdar”. Köp ditt exemplar på Nortuna, kostnad 195 kr/bok, samtliga med personlig dedikation från bokens huvudredaktör Gunnel ”Gröna Rum” Carlsson!

 

%d bloggare gillar detta: