Nortuna trädgård

En trädgårdsanläggning i förändring
Nortunas stora trädgård är ett spännande utflyktsmål för den som uppskattar dendrologi och parkvård, ört- och medicinalväxter eller är allmänt intresserad av trädgårdar och kulturväxter.

Besök Nortunas örtagård eller ädellövskogen på Kvarnön, omfluten av Vendelån.

Trädgården håller öppet samma dagar som Nortuna Ostindiska museum. Vill du få trädgården förevisad annan tid, eller med grupp, kontakta trädgårdsmästaren på nortunagard@gmail.com

Parken
Nortunas trädgård har varit till såväl lyst som nytta i alla tider. Den stora trädgården ”moderniserades” 1965. Ett halvsekel senare dras klockan tillbaka istället, och de många granar som planterades på 1960-talet har tagits bort, liksom de 100-åriga almar som en efter en dött av almsjukan. Efter stubbfräsning börjar en ny park sakta att ta form, med lind- och lönnalléer, fruktträd och ädla lövträd.

Parkdelen innehåller bland annat gårdens vårdträd, en lind (Tilia cordata, skogslind), och en nyplanterad lindallé (Tilia ”Örebro”, bohuslind), en starkväxande syrenhäck, en nyanlagd syrénberså samt fruktträdgård med äppelträd.

Parken förstärks också av såväl gamla som nyplanterade ädla lövträd som ask, avenbok, bok (proveniens Drakamöllan, Skåne), ek, lönn, samt manchurisk valnöt, hästkastanj och blodbok, liksom avenbokshäckar.

Dionysos trädgård
Dionysos trädgård, med humlestörar och vinrankor i pergolan, invigs i maj 2020. Här går utmärkt att dricka sitt kaffe.

Ört- och medicinalträdgården

Bärträdgården
I terrasseringar ner mot ån finns bärbuskar i form av svarta, vita och röda vinbär, samt krusbär – ety blott Sverige svenska krusbär har. Terrassen delas med gårdens ört- och medicinalväxtodling, där intressanta fakta om bruket av växterna finns att läsa på skyltar.

På den tredje terrassen ned mot ån finns Orangeriet, som invigs som trädgårdskafé, Kafé Sparrman, i maj 2020.

Renässansträdgården
Den lilla lustträdgården i renässansstil med karakteristiska raka gångar, har anlagts i fyra kvarter, och tillförs succesivt strikt tuktade häckar i buxbom.

Kvarnön

Omfamnad av Vendelån ligger Kvarnön, som fått sitt namn efter den kvarn, som anlades här senast under slutet av 1400-talet, tillbytt av riddaren Röd Keldorsson Färla, mot en stadstomt i Uppsala. Istället för kvarnen finns nu här en skön lund att ströva i, och lusthuset Paradiset.

Kvarnön i vårskrud med vitsippeblom

”Tusen Trädgårdar”
Nortuna har 2010, 2014  och 2016 deltagit i Trädgårdsrikets omfattande satsning ”Tusen Trädgårdar”, där planen var att tusen trädgårdar, allmänna och privata, skulle öppnas för intresserade. Nortuna hade många besökare, och satsningen slog också väl ut i hela landet.

Nortunas trädgård beskrivs därför även på http://www.tradgardsriket.se/

Som en källa till trädgårdsglädje finns Sveriges samlade trädgårdar öppna för besök i boken ”Trädgårdsriket – Guide till 850 svenska trädgårdar”. Köp ditt exemplar på Nortuna, kostnad 195 kr/bok, samtliga med personlig dedikation från bokens huvudredaktör Gunnel ”Gröna Rum” Carlsson!

Nortunas trädgård kommer att delta igen vid Tusen Trädgårdar 2020 samt Lands Öppna Trädgårdar 2020.